Tarihte Kürt Direnişleri

 

01. 1806 – Musul: Baban Aşireti, Abdurrahman Paşa Direnişi
02. 1812 – Musul: Babanzade Ahmet Pasa Direnişi

03. 1820 - Zaza’ların Direnişi
04. 1830 – Hakkari: Ezidilerin Direnişi

05. 1833- Soran: Mir Muhammed (Soran) Direnişi
06. 1831- Bitlis: Şerefhan Direnişi
07. 1835 – Botan: Bedirhan Direnişi
08. 1843 – Bedir Han Direnişi
09. 1839 – Amed: Garzan Direnişi
10. 1855 – Yazhan Ser Direnişi
11. 1872 – Mardin-Cizre: Bedirhan Osman Paşa ve kardeşi Hüseyin Paşa Direnişi
12. 1878 – Hakkari: Seyh Ubeydullah Nehri Direnişi

13. 1889- Erzincan: Bedirhan Emin Ali Direnişi

14. 1911 - Abdulselam Barzani Direnişi

15. 1912 – Mardin: Bedirhaniler ve Halil Rema Direnişi

16. 1912 – Bitlis: Şeyh Selim Sehabettin ve Ali Direnişi
17. 1919 – Simko (İsmail Aga) Direnişi

18. 1919 – Ali Bati Direnişi
19. 1919 - Mahmut Berzenci Direnişi
20. 1920 – Koçgiri: Koçgiri Direnişi
21. 1924 – Hakkari: Nasturi Direnişi
22. 1925 – Şeyh Sait Direnişi
23. 1925 – Nehri Direnişi
24. 1925 – Reskotan-Raman Direnişi

25. 1925 – 1. Sason Direnişi

26. 1926 – 1. Ağrı Direnişi

 

Anasayfa

1  2