• Kurs Ücretleri Hakkında

Alman Federal Devleti‘nin uyum projesi kapsamına aldığı ve desteklediği Almanca dil kursları, sportif faaliyetler ile aile eğitimine yönelik Pedagojik çalışmalar için katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Ancak, Kürt dili ve kültürüne yönelik Kürtçe dil, saz veya foklor gibi kurslar için katılımcıların da onaylayabilecekleri uygun bir ücreti dernek yönetimi belirleyecektir.

Uyum projesine dahil olan kurslar sonunda katılımcılara Almanya Devleti tarafından da resmi olarak tanınacak geçerli bir sertifika verilmesi için dernek bünyesinde gerekli girişimlerde bulunulacaktır. Bu amaçla İntegration kapsamındaki faaliyetler diplomalı uzmanlar tarafından verilecektir.

Örneğin: Dernek çatısı altında düzenlenecek almanca dil kurslarının sonunda verilecek olan sertifikaların alman vatandaşlığı başvuru sırasında geçerli ve kabul görmesi için gerekli çabalar verilecektir. Derneğin yeni dönemde üstleneceği ciddi çalışmalardan bir tanesi de bu olacaktır.